Deintyddfa Llandeilo Road

Cafodd Deintyddfa Llandeilo Road ei sefydlu yn 1985 ac mae wedi bod yn gwasanaethu anghenion deintyddol Cross Hands a’r ardal am dros 30 mlynedd. Rydym yn deall bod llawer o’n cleifion yn teimlo’n ofnus wrth feddwl am driniaeth ddeintyddol, felly ein nod yw trin ein cleifion mewn awyrgylch cartrefol a chyfeillgar.  Mae’r rhan fwyaf o’n staff yn siaradwyr Cymraeg.

Cymerodd Aled Clement at yr awenau yn 2015 gan ddechrau ar raglen o welliannau parhaus.  Buddsoddwyd bron £70,000 ar ystafell ddadlygru arbennig ac ar ddiweddaru offer radiograffeg yn ogystal ag adnewyddau un o’r ystafelloedd trin yn ogystal â’r dderbynfa!!

Mae pob un o’n staff clinigol wedi eu cofrestru gyda’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol ac Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru, lle’n briodol. Maent yn derbyn hyfforddiant rheolaidd er mwyn sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r safonau diweddaraf mewn gofal deintyddol.