Cwrdd â’r tîm

Aled Clement

BDS Cymru 2009 Rhif GDC 176725

Graddiodd Aled fel deintydd o Ysgol Ddeintyddol Caerdydd yn 2009, ac ers hynny mae e wedi gweithio fel deintydd yn Nghaerdydd â’r Tymbl cyn ymuno â’r ddeintyddfa yn 2014. Prynodd Aled Cross Hands Dental Care Ltd ym mis Gorffennaf 2015. Mae Aled yn siarad Cymraeg ac yn mwynhau coginio, DIY a threulio amser gyda’i wraig, ei dair merch â’r cŵn.

 

 


Nia Thomas

BDS Cymru 1996 Rhif GDC 69816

Graddiodd Nia fel deintydd ym 1996 o Ysgol Ddeintyddol Caerdydd ac ymunodd â’r ddeintyddfa yn 2000. Mae Nia yn siarad Cymraeg ac yn gweithio rhan amser ers iddi gael teulu. Mae Nia hefyd yn nofiwr brwdfrydig.

 

 

 


Matthew Harris

BDS Brist 2014 PGCert (Endondontics) Rhif GDC 252051

Graddiodd Matt o Ysgol Ddeintyddol Briste yn 2014 a chwblhau ei hyfforddi sylfaenol yn Llundaion cyn gweithio yng Nghaerdydd yn yr ysbyty ddeintyddol yn yr adran llawfeddygaeth geneuol ac yn trin plant.  Yn 2018 daeth Matt i weithio yn y ddeintyddfa yn Cross Hands.  Yn 2019 fe wnaeth Matt gwblhau Tystysgrif ôl Raddiedig yn endotontegaeth gyda theilyngdod ym Mhrifysgol Caer.  Mae Matt yn hoffi cadw’n heini ac ers symud i fyw yng Nghymru, mae e’n mwyhnau dringo mynyddau a cherdded.

 

 

 


Lucy Rees

BDS Manc 2017 Rhif GDC 270861

 

 

 

 

 

 


Alison Douch

CEB Cert mewn Hylendid Deintyddol 1984 Rhif GDC 2764

Alison yw ein hylenydd, ac ymunodd â’r ddeintyddfa ym 1990. Graddiodd Alison ym Mryste ac mae’n gweithio gyda ni un dydd yr wythnos. Mae Alison yn cefnogi’r Elyrch.

 

 


Elaine Rees

Uwch Nyrs Ddeintyddol Rhif GDC 158105

Cymhwysodd Elaine fel nyrs ddeintyddol ym mis Mai 1992 ac mae ganddi gymwysterau mewn addysg iechyd y ceg, radiograffeg deintyddol a chymryd argraffiadau. Mae Elaine wedi gweithio yn y ddeintyddfa er 1989. Hi yw ein uwch nyrs ddeintyddol ac mae hi’n arwain ar faterion dadlygru. Mae Elaine yn siarad Cymraeg ac yn hoffi chwarae golff yn ogystal â bod yn ddyfarnwr golff.

 

 


Nicola Evans

Rhif GDC 162600

Mae Nicola yn nyrs ddeintyddol gofrestredig ac wedi gweithio yn y ddeintyddfa er 1987. Mae hi’n gallu siarad Cymraeg ac mae hi’n mwynhau cymryd ei gwyliau yn Sir Benfro.

 

 

 

 


Susan Williams

Rhif GDC 162621

Mae Susan yn nyrs ddeintyddol gofrestredig ac mae wedi gweithio yn y ddeintyddfa er 1998. Mae hi’n gallu siarad Cymraeg ac mae wrth ei bodd yn treulio’i hamser rhydd gyda’i theulu.

 

 

 

 


Katrin Morris

Rhif GDC 260203

Mae Katrin yn nyrs ddeintyddol gofrestredig ac mae wedi bod yn gweithio yn y ddeintyddfa er 2014. Hoffai hyfforddi fel hylenydd yn y dyfodol. Mae gan Katrin ddiploma nysrio deintyddol yn ogystal a dystysgrif addysg uwch mewn nyrsio deintyddol.  Mae Katrin yn addysgwr glanweithdra geneuol gymwysedig ac yn astudio am ei thystysgrif radiograffeg deintyddol. Mae Katrin yn siarad Cymraeg ac yn mwynhau mynd ar ei gwyliau i Goa.

 


Sara Richards (Derbynnydd/Nyrs mewn hyfforddiant


Amy Joshua (Nyrs mewn hyfforddiant)


Jamie-Lee Daniels

Mae Jamie-Lee newydd ymuno â’r ddeintyddfa yn 2017, ac yn hyfforddi i fod yn nyrs ddeintyddol. Mae Jamie-Lee yn wreiddiol o’r Tymbl, ac yn byw yna gyda’i phartner a’u merched.

 

 

 

 

 


Zoe Prosser

Ymunodd Zoe â’r ddeintyddfa yn 2018 ac mae hi’n parhau gyda’i hyfforddiant i fod yn nyrs ddeintyddol.

 

 

 


Ceri Wills-Wood

Diploma Therapy a Hylendyd Ddeintyddol RCS Eng 2017 Rhif GDC 272225

Ceri yw ein therapydd a hylenydd ddeintyddol, ac wedi ymuno â’r ddeintyddfa ym mis Tachwedd 2017. Fe wnaeth hi raddio yngynt yn 2017 o Kings yn Llundain. Mae Ceri yn wreiddiol o Clydach ac yn dysgu Cymraeg.

 

 


Lowri Clement Ba Ed 2007

Lowri yw rheolwr y practis, ac mae hi’n briod â Aled.  Mae ganddym 3 o blant.  Mae Lowri yn gweithio yn ran amser yn y ddeityddfa yn ogystal ag edrych ar ôl y plant! Mae Lowri yn wreiddiol o’r Tymbl ac wedi astudio addysg cynradd yng Ngholeg y Drindod.  Mae wedi dysgu mewn sawl ysgol ac yn ddiwedderaf Ysgol Drefach cyn gadael i weithio yn y practis ac i fod yn fam!