Cynllun Gofal Deintyddol

Mae’n bleser gennym gynnig ein cynllun gofal deintyddol sy’n cael ei weinyddu gan DPAS. Mae’r cynllun yn caniatáu i chi dalu symiau cyfleus a fforddiadwy yn fisol am gyn lleied â £12.62 y mis.  Fel aelod o’r cynllun gofal byddwch yn gallu manteisio ar archwiliadau cyson a chyngor ar sut i osgoi’r angen am driniaeth bellach cymhleth.

Mae aelodau yn gallu cymryd mantais o gael triniaeth brys gartref a thramor fel rhan o’r cynllun.

Gweler isod am yr hyn sy’n gynwysedig.   Gellir talu am unrhyw driniaeth sydd heb ei gynnwys yn breifat.  Os bydd angen triniaeth na allwn ei ddarparu yn y ddeintyddfa, gallwn eich cyfeirio at gyd-weithwyr addas.

Manteision y cynllun

 • Taliadau cyfleus bob mis
 • Cofrestriad gyda’r ddeintyddfa a gwasanaeth parhaus gan eich deintydd
 • Adnabyddiaeth gynnar o broblemau deintyddol i osgoi poen ac anesmwythder
 • Apwyntiadau ar adegau cyfleus i chi, pan yn bosibl
 • Blaenoriaeth mewn argyfwng deintyddol
 • Llinell gymorth argyfwng deintyddol 24 awr y dydd 365 dydd y flwyddyn
 • Yswiriant byd eang ychwanegol ar gyfer argyfwng neu ddamwain ddeintyddol ar amodau na ellir eu cael gan eraill. ( Mae rhai telerau ac amodau. )

Beth sy’n gynwysedig?

 • Archwiliadau deintyddol rheolaidd
 • Apwyntiadau gyda’r hylenydd os bydd angen
 • Pob pelydr X
 • Pob llenwad
 • Llenwadau gwreiddiau
 • Coronau, gwaith pontio a mewnosodiadau (ag eithrio ffioedd labordy)
 • Dannedd gosod (ag eithrio ffioedd labordy)

Beth sydd wedi ei eithrio?

 • Deintyddiaeth cosmetig
 • Gwynnu dannedd
 • Cyfeiriad at arbenigwr
 • Ffioedd labordy
 • Mewnblaniadau
 • Gwaith orthodonteg
 • Gard ceg

I ymuno â’r cynllun gofal, trefnwch apwyntiad yn y ddeintyddfa am asesiad, fel y gallwn asesu eich addasrwydd a’ch ffi misol. Yna bydd angen llenwi ffurflen gofrestru a ffurflen debyd uniongyrchol. Bydd taliad cofrestru o £10 yn cael ei ychwanegu at y taliad cyntaf.

Os ydych am adael y cynllun gofal am unrhyw reswm, gallwch wneud hynny drwy roi mis o rybudd.

Os gwelir, yn ystod yr archwiliad bod angen unrhyw driniaeth bydd angen ei gwblhau cyn i chi ymuno â’r cynllun. Cewch amcangyfrif o’r gost am gwblhau’r driniaeth gan eich deintydd.