Gwynnu dannedd

Mae gwynnu dannedd yn ffordd syml a diogel i roi sglein i’ch gwên. Dim ond gweithiwr deintyddol proffesiynol all ddarparu gwasanaeth gwynnu dannedd o fewn y gyfraith ac mae’n rhaid i chi fod dros 18 oed i gael eich dannedd wedi eu gwynnu. Dim ond eich dannedd naturiol all gael eu gwynnu. Ni fydd coronau neu lenwadau gwyn yn newid eu lliw.

Rydym yn cynnig Gwynnu Dannedd Enlighten, yn gwarantu dannedd gwyn mewn cyn lleiad a 2 wythnos.

Cyn Gwynnu Dannedd Enlighten

 

Ar ôl Gwynnu Dannedd Enlighten