Prisiau

Ceir amlinelliad o’n ffioedd cyfredol isod. Nid yw’r rhestr yn cynnwys pob dim. Cewch amcangyfrif ysgrifenedig o’r gost cyn i chi ddechrau ar eich triniaeth ddeintyddol.

Prisiau preifat

Archwiliad £75.00 (£37.50 os yn ymuno â’r cynllun gofal)
Glanhau a sgleinio £80.00
Llenwadau o £75.00
Coronau o £360.00 + ffi labordy
Pontydd o £360.00 + ffi labordy
Dannedd gosod o £450.00
Tynnu dant o £80.00
Gwynnu dannedd o £350.00
Argyfwng £90.00
Llenwadau gwreiddyn o £250.00
Invisalign Go o £2,400.00

Mae cost ychwanegol hyd at £40 am bob apwyntiad preifat am PPE

Prisau y Cynllun Gofal

Band A £13.94
Band B £18.68
Band C £24.27
Band D £30.41
Band E £36.83

GIG

Band 1 (Archwiliad, Radiograffeg, Digennu a sgleinio) £14.70
Band 2 (Triniaethau Band 1 + Llenwadau, Llenwadau gwreiddiau, Tynnu dannedd, Triniaethau o bryd i’w gilydd) £47.00
Band 3 (Triniaethau Band 1 a Band 2 + Coronau, Pontydd, Dannedd gosod) £203.00
Band 4 (Gofal brys) £14.70