Gofal brys

Os bydd angen gofal deintyddol brys arnoch yn ystod oriau gwaith arferol, peidiwch â dod i’r ddeintyddfa heb gysylltu â ni yn gyntaf. Ffoniwch ni cyn gynted â phosibl ac fe wnawn ein gorau i’ch helpu. Fel arfer gallwn eich gweld ar yr un diwrnod.

Os bydd angen gofal deintyddol brys arnoch y tu allan i oriau gwaith arferol, ffoniwch y ddeintyddfa a bydd y peiriant ateb yn dweud wrthych pwy fydd ar gael i helpu a sut i gysylltu ag ef/hi. Gwrandewch yn ofalus oherwydd bydd y cyngor ar gyfer cleifion GIG a chleifion cynllun gofal neu breifat yn wahanol.